Omdat RTC Duurstede het belangrijk vind dat haar leden veilig onderweg zijn fietsen alle groepen onder begeleiding van een of meerdere wegkapiteins.
Onze wegkapiteins hebben de opleiding NTFU Wegkapitein succesvol afgerond.

Onze wegkapiteins houden toezicht op de veiligheid van de groep, hanteren onze gedrags-en-veiligheidscode, zetten routes uit en zien toe op de snelheid van de groep. Wij verwachten van onze leden dat zij de aanwijzingen van de wegkapitein(s) opvolgen.
Tijdens het jaarlijks WK overleg evalueren de wegkapiteins hun ervaringen met elkaar en worden afspraken daar waar nodig bijgesteld.