Veiligheid heeft verschillende aspecten. Zo kan het betrekking hebben op het materiaal, bijv. de racefiets waarmee wij rijden, maar ook kan het gaan over het (rij-)gedrag op de racefiets in relatie tot bijv. de verkeersregels, de medeweggebruikers en/of je fietsmaten. Je mag geen gevaar zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen; dit is de fysieke veiligheid. De spelregels die RTC hierbij hanteert zijn terug te vinden in het document ‘Gedrag- en veiligheidscodes toerfietsen RTC Duurstede’

Een ander belangrijk thema is de sociale veiligheid binnen de vereniging en haar leden. RTC wil een vereniging zijn waar leden op een open, respectvolle en sportieve wijze met elkaar omgaan. Hierbij staan plezier en veiligheid centraal. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. In het document ‘Richtlijn voor een Sociaal Veilige Sportomgeving bij RTC Duurstede’ (zie hier) wordt aangegeven hoe de vereniging omgaat met een melding of klacht omtrent ongewenst gedrag.

Niet alleen het op een correcte manier afhandelen van een melding of klacht omtrent grensoverschrijdend gedrag is van belang. Ook het zoveel mogelijk voorkomen van dit gedrag verdient de nodige aandacht. Preventie dient de eerste prioriteit te zijn, en dit is mede een verantwoordelijkheid van ieder lid.

Vertrouwenscontactpersoon.

Om nadere invulling te geven aan sociale veiligheid binnen de vereniging heeft het bestuur 2 aanspreekpunten inzake grensoverschrijdend gedrag benoemt. Zij hebben een onafhankelijke advies- en bemiddelingsfunctie, en werken op vertrouwelijke basis. Deze 2 VertrouwensContactPersonen (VCP) zijn:

Zij zijn bereikbaar via onderstaand formulier.

Contact RTC-VCP