Update: Corona en activiteiten. 24 maart 2020

Update: Corona en activiteiten. 24 maart 2020

Verdere verspreiding en intensivering van het Corona- virus moet voorkomen; onze overheid is daarvoor duidelijk.
Ook de NTFU is duidelijke hierover, zie de laatste richtlijnen voor ons fietsers..https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus

Volledigheidshalve, alle geplande RTC-evenementen als: Mergellandtour, Wir fahren Tecklenburg, Hel van Twente en clinic Mechanieker voor beginners vervallen hiermee. Hopelijk is er een gelegenheid later dit fietsjaar.

Wij verwachten dat éen ieder daarbij zijn verantwoordelijkheid kent en daarnaar handelt. Laten we ons houden aan deze richtlijnen.
Nogmaals gebruik je verstand, pas op je gezondheid, jezelf en je dierbaren. Blijf gezond!