De statuten zijn in concept opgesteld gebaseerd op modelstatuten verenigingen 2023 vanuit de NTFU. De wijzingen willen wij vooraf met jullie bespreken tijdens een zoom-overleg op dinsdag 13 februari 2024 om 19:30

Mail naar bestuur@rtcduurstede.nl