Yes, eindelijk weer een nieuwe RideSolo!

We kunnen er omheen draaien en allerlei zaken benoemen waarom jullie zo lang hebben moeten wachten op de nieuwe RideSolo maar eigenlijk komt het neer op de beschikbare tijd van de redactie. Waar de RideSolo voorheen veel meer een online clubblad was, gaan we deze nu echt neerzetten als nieuwsbrief. Hier vindt je de aankomende activiteiten, leest het nieuws uit de vereniging, en “ziet” de avonturen van leden. Iedere nieuwsbrief begint met de rubriek “van de bestuurstafel”. Hierin informeert het bestuur de leden in het kort wat zij zoal bespreken cq mee aan de slag zijn.
Hiermee komt de Nieuwsbrief RideSolo in principe dus iedere maand online voorbij.


Van de bestuurstafel.

Met deze rubriek willen we jullie als leden kort informeren wat er zoal speelt binnen de vereniging en onze bestuursactiviteiten.

Gedurende de zomermaanden hebben we als club stappen kunnen zetten in het invullen van de verschillende aandachtsvelden zoals gezamenlijk gekozen tijdens de laatste ALV. We zijn blij dat we invulling hebben – in de vorm van mensen en activiteiten – voor de volgende thema’s: Activiteiten en tochten. Wim en Nico gaan dit komende tijd voor hun rekening nemen; begin oktober zitten we met beide mannen om tafel om hun ideeën, aanpak en concrete invulling te bespreken en verder uit te rollen. Support voor individuele activiteiten blijft vanzelfsprekend welkom, sterker is noodzakelijk. Daarnaast zijn er concrete plannen voor een aantal clinics: MTB, gravel, rijden op de baan en wedstrijd/koers.

Veiligheid en gedrag.

Dit thema zal ruimschoots aan de orde komen binnen aanstaande overleg van wegkapiteins en hun plannen en aanpak 2023. Er is tevens een commissie veiligheid en gedrag in het leven geroepen, waar zowel veiligheid op de weg als sociale veiligheid centraal staan. Beide VCP’s ​(vertrouwenscontactpersonen) Astrid en Wim en ook Patrick Aris maken hier deel van uit.

Maak het mogelijk.

Renze en René gaan samen met bestuur deze klus oppakken. Zij komen binnenkort met plan van aanpak en vervolgens een afstemming met individuele sponsoren. Doel: versterken van de relatie clubsponsor en sponsoren onderling; basisgedachte belang van samenwerken en wederkerigheid.

Communicatie

Blijft nog steeds een aandachtspunt. Lex en Walter kunnen versterking gebruiken. We blijven zoeken en hebben hopelijk binnenkort beter nieuws. Wil jij helpen met het schrijven van artikelen, de connectie maken naar locale media, je engageren voor facebook, de routebank beheren e.a. meld je dan aan bij Walter of Lex.

BioRacer.

Alle issues met een snel slijtende broeken lijken opgelost. Inmiddels is de shop weer een week open.

Regio-overleg.

We zijn door o.a. DTC Driebergen gevraagd om aan te schuiven in een overleg van de 4 grootste wielerclubs in de regio om van gedachten te wisselen over de soms wat “gespannen” verhouding tussen clubactiviteiten en ritten georganiseerd door commerciële organisaties.


Activiteiten 2022

Het einde van het wegseizoen komt langzaam in zicht. De sluitingstocht, waar we traditioneel het wegseizoen mee afsluiten is immers al over 1 week!

De agenda

Uiteraard staat alles ook in de agenda op de website, daar vindt je ook onze week en weekendritten.

Verslagen van evenementen lees je vanaf nu niet meer in de RideSolo maar staan op de website


Wijk Actief

WijkActief is hét platform waar alle activiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede gevonden kunnen worden. Cultureel en sportief, voor jong en oud, in alle drie de kernen. Via WijkActief kan iedereen die actief wil worden in contact komen met onze aanbieders. In WijkActief kun je in onze etalage filteren, zoeken en kijken. En vooral, met zo min mogelijk drempels vinden wat bij jou past!

Ook RTC Duurstede heeft hier haar plekke gevonden.


Wegkapiteins

De wegkapiteins komen weer bij elkaar voor het jaarlijks overleg. Tijdens het overleg kijken zij terug naar afgelopen seizoen en maken ze afspraken voor volgend jaar. Tevens doen zij voorstellen naar het Bestuur met punten van aandacht of voorstellen die zij belangrijk vinden. Mooi voorbeeld hiervan is het voorstel de wegkapiteins een EHBO cursus aan te bieden. Het bestuur stond hier zeer positief tegenover en inmiddels heeft iedereen de kans gehad deze cursus te volgen. Verder bekijken ze wat er goed gaat en wat minder goed gaat binnen de groepen. Door dit bespreekbaar te maken komen ze vaak tot goede besluiten die de veiligheid van onze leden maar ook de sfeer in de groep kunnen vergroten. De wegkapiteins krijgen veel mee tijdens de ritten maar zeker niet alles. Heb jij punten van aandacht, suggesties, of tips, deel deze dan vooral met de wegkapiteins.


Gelukkig hebben wij de foto’s nog!