Veiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Verwacht wordt dat ieder lid van RTC Duurstede zich aan de Gedrags- en Veiligheidscodes houdt tijdens het fietsen van de officiële training- en clubritten.
Deze gedragsregels zijn in lijn met de gedragsregels van de NTFU. Ook zijn er binnen de club zogenaamde ‘wegkapiteins’ aangesteld. Veilig fietsen is ieders verantwoordelijkheid, maar de wegkapitein houdt er in het bijzonder toezicht op. Als we ons met elkaar aan de afspraken houden, blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk.

Gedrag

Veiligheid

RTC leden tijdens de NTFU opleiding wegkapitein
RTC leden tijdens de NTFU opleiding wegkapitein