Op de voorjaarsvergadering van Maart 2018 stelt het bestuur een aantal gedragscodes 
voor aan de Ledenvergadering. Na instemming van de Ledenvergadering zullen de Gedragscodes beschikbaar worden gesteld aan de (nieuwe) Leden en worden deze vermeld op de website. 

Verwacht wordt dat ieder lid van RTC Duurstede zich aan de Gedrags- en Veiligheidscodes houdt tijdens het fietsen van de officiële training- en clubritten. 
Als we ons aan deze afspraken houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. 
Veiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij houden ons dan ook aan de gedragsregels van de NTFU en werken met zogenaamde ‘wegkapiteins’
Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede. 

Gedrag

Veiligheid

RTC leden tijdens de NTFU opleiding wegkapitein
RTC leden tijdens de NTFU opleiding wegkapitein