Corona en fietsen in groepen

Beste leden,

De NTFU en KNWU hebben samen wielersport specifieke adviezen en richtlijnen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op landelijk protocol Verantwoord Sporten en wij zullen deze vanzelfsprekend volgen (zie ook NTFU.nl). Voor wielrenners en mountainbikers geldt: fiets met maximaal 2 personen in een groep.
In een groep van maximaal 2 personen kun je makkelijk ritsen en achter elkaar gaan rijden om de 1,5 meter afstand tot tegenliggers en/of inhalende verkeersdeelnemers en tot elkaar te houden.

Dit betekent voor ons als RTC dat we nog niet kunnen fietsen zoals we gewend zijn, in de bekende groepen met de bekende Wegkapiteins. Het is ook niet realistisch om op dit moment van de Wegkapiteins te vragen om hun rol te vervullen.

De regels zijn:

  • Fiets met maximaal 2 personen.
  • Respecteer de 1,5 meter afstand tot elkaar en tot andere verkeersdeelnemers.
  • Vermijd drukte. Kies een route over brede wegen en fietspaden, waar het makkelijker is om 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Fiets alleen naast elkaar waar dat kan. Zo niet: fiets achter elkaar. Rits op tijd.
  • Als inhalen of passeren niet mogelijk is, houd je ruim voldoende afstand tot anderen.

Wij realiseren ons dat dit de komende periode nog veel van onze flexibiliteit vraagt.

Daarnaast geldt ten alle tijden dat we een beroep doen op het gezond verstand van onze sporters (neussnuiten is dus niet zo verstandig).

Hopelijk volgen snel verdere versoepelingen. Laten wij ondanks alles proberen er met elkaar een mooie fietszomer van maken.
Namens het bestuur
Renze

NTFU procotol verantwoord sporten

Nogmaals gebruik je verstand, pas op je gezondheid, jezelf en je dierbaren. Blijf gezond!